menu

Invasief onkruid

De beste manier om invasieve neofyten en onkruid te bestrijden

Als er één plant is die we niet in parken en plantsoenen willen hebben, dan is het wel de Japanse duizendknoop (Fallopia japonica). Dit agressieve onkruid is berucht om zijn gigantische groeikracht. Lukt het niet om deze woekeraar in te palmen, dan kunnen de gevolgen destructief zijn voor gebouwen, leidingen en wegen. Last van invasieve onkruidsoorten? DuPont™ Plantex® Platinium weert de meest invasieve planten zoalsde Japanse duizendknoop (Fallopia japonica), de

berenklauw (Heracleum sphondylium) en de reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera). Deze invasieve exoten vormen een steeds grotere bedreiging voor inheemse plantensoorten.

Onderstaande onkruiddoeken kunnen worden ingezet om invasief onkruid, zoals Japanse duizendknoop, kweekgras, heermoes, berenklauw en meer dan dit soort schadelijke en agressieve planten tegen te gaan.

Japanse duizendknoop