menu

Columns

Japanse duizendknoop rukt op als een groene Ninja

Column: Japanse duizendknoop rukt op als een groene Ninja

Het plantje valt binnen de categorie "invasieve exoten" en lijkt welhaast niet te stuiten. De Japanse Duizendknoop verspreidt zich als een sluipmoordende, groene Ninja over Nederland. Waar het Verenigd Koninkrijk inmiddels recepten verspreid om de groene plaag dan maar te gaan consumeren, daar knokt men in Duitsland met man en macht tegen het gestaag oprukkende gewas. Het bestrijden van de Japanse Duizendknoop heeft in beide landen reeds honderden miljoenen euro’s gekost en het lijkt vechten tegen de bierkaai. Uit een recentelijk Engels onderzoek is gebleken dat de plant niet is uit te roeien met de huidige middelen. Daarom is de juiste strategie beheersen en beheren.

"Nederland heeft nog een kans", opent Bart van der Hart het gesprek. Van der Hart is mede-eigenaar van RootBarrier B.V. Zijn bedrijf maakt producten om alles wat in de natuur gebeurt een handje te helpen, met minder onderhoud en behoud van de natuur. RootBarrier staat onder andere bekend om haar kwalitatief hoogwaardige onkruiddoeken. Samen met Dupont heeft RootBarrier een speciaal doek ontwikkeld, om de Japanse Duizendknoop onder controle te krijgen. "We moeten vooral awareness creëren, om dit gewas het hoofd te kunnen bieden", schetst Van der Hart. Door deze awareness voorkomen we een nog grotere schade in de nabije toekomst.

"Winter is coming"

"Die uitspraak, afkomstig uit Game of Thrones, gebruik ik vaak om te omschrijven dat we aan de vooravond staan van een probleem wat ons allemaal aangaat", schetst Van der Hart. "Deze plant groeit tot wel 10 cm per dag. Lukraak afsnijden en afvoeren bevordert slechts de besmetting. We moeten de besmetting en groei een halt toeroepen, door de plant te herkennen, daarna beheersen en inpakken om vervolgens de grond schoon te stomen." De firma Dupont heeft samen met RootBarrier voor het inpakken en afdekken van de Japanse Duizendknoop een speciaal doek -Plantex® Platinium- ontwikkeld wat waterdoorlatend is, dus niet schadelijk voor de waterhuishouding. "We knippen de plant af, woelen de grond door zodat er geen stengel meer overeind staat, laten alles liggen om verdere besmetting te voorkomen en bedekken alles met het speciale doek en brengen daar vervolgens een laag schone zand van minimaal 20 cm op. De plant gaat er niet dood van, maar schiet in een soort slaap-modus", legt Van der Hart uit. Inmiddels draaien er al 2 jaar verschillende pilots in Duitsland variërend van 400 en 500m2 en nu ook een pilot van 300 m2 in Zeewolde. "Door deprivatie van zonlicht kan de Japanse Duizendknoop niet meer groeien. Er melden zich steeds meer gemeenten, die door deze planten het bos niet meer zien. Nogmaals, alles draait om kennis en herkennen van het probleem.

RootBarrier heeft in de installatie van het doek voor diverse uitdagingen gestaan, waaronder het dichten van de naden. "Onze R&D-afdeling kwam met een oplossing in de vorm van vullende, vochtbestendige milieuvriendelijke lijm. Deze is samen met de firma Henko ontwikkeld. Van der Hart schetst de noodzaak voor bedrijven in de GWW-sector en de groenvoorziening om extra alert te zijn. "Onwetendheid van medewerkers en consumenten kan betekenen dat men volgend jaar de Japanse Duizendknoop in de eigen achtertuin aan het bestrijden is. Wij willen een bijdrage aan de toekomst leveren, dit probleem raakt namelijk iedereen."

Bron: Grond Weg Waterbouw

Column: Tijd begint te dringen voor bestrijding Japanse duizendknoop

Invasieve exoten zijn hot: de media schrijven er de laatste maanden steeds meer over. In kranten, vakbladen en tijdschriften komen we namen als de reuzenberenklauw en de Japanse duizendknoop regelmatig tegen. Zo ook vorige maand, toen de resultaten gepubliceerd werden van een groot Brits onderzoek naar de Japanse duizendknoop. De conclusie van de auteurs was even slikken: de invasieve exoot kan volgens hen niet worden uitgeroeid. Hopelijk leidt dit in Nederland ook tot het besef dat de tijd begint de dringen om de Japanse Duizendknoop te bestrijden.

Vanuit mijn werkzaamheden bij Rootbarrier BV constateerde ik twee jaar geleden al dat de Japanse Duizendknoop écht op ons afkomt. De plant verspreidt zich in heel hoog tempo. De gemeente Amersfoort meldt bijvoorbeeld een jaarlijkse oppervlaktetoename van vijftien procent voor deze plant. In de sector worden allerlei oplossingen geopperd: de plant zwakker maken door middel van snoeien, afgrazen door schapen of zelfs het behandelen met glyfosaat per plantensteel. Echter, wat we ook proberen, we krijgen de plant niet uitgeroeid. We moeten daarom investeren in het beheren en beheersen van de Japanse duizendknoop, zodat we verdere besmettingen kunnen voorkomen. Dit was ook de conclusie van eerdergenoemd Engels onderzoek.

Wat mij betreft zijn er twee belangrijke trajecten om de verdere verspreiding van de duizendknoop te bestrijden. Veel partijen zijn al bezig met verschillende testmethoden. Daarnaast is het belangrijk - en daar wacht men te lang mee! - te inventariseren waar de duizendknoop nu al staat: we moeten de duizendknoop herkennen. Iedereen in de natuur moet weten hoe de duizendknoop eruit ziet: van consumenten tot medewerkers in het groen. Groenbedrijven en gemeentes moeten bovendien meer budget vrijmaken om de plant te bestrijden. Nu wordt er vaak gesnoeid, maar via het snoeisel krijg je meer besmetting. Het aantal besmettingen neemt door deze onkunde - die je hen overigens amper kwalijk kunt nemen - nog dagelijks toe.

We beginnen nu ineens te beseffen hoe groot het probleem is en moeten zorgen dat dit niet nog groter wordt. Met symposia kunnen we het probleem onder de aandacht brengen. Daarnaast zou de overheid meer aandacht aan de duizendknoop kunnen geven. Ook particulieren hebben ze immers in de tuin staan.

In de ons omringende landen hebben ze de handdoek al in de ring gegooid. In Engeland heeft de Japanse duizendknoop al voor honderden miljoenen economische schade aangericht. De bestrijdingskosten zijn daar geraamd op 1,5 miljard pond en daarin is de schade aan infrastructuur en vastgoed nog niet meegenomen. In Engeland is er zelfs een wet die voorschrijft dat je een huis niet kunt verkopen als er een Japanse duizendknoop in de tuin staat. Hun boodschap aan ons is dan ook duidelijk: doe er wat aan nu het nog kan! Wij kunnen er nog op tijd bij zijn. Er moet echter nog een hoop gebeuren en een definitieve oplossing is er nog niet. Wel kunnen en moeten we in gesprek om met een gezamenlijke aanpak de plant te beheren en beheersen. Het ontbreekt nu nog aan structuur. Laat die gesprekken de aanleiding zijn om deze exoot op termijn definitief van de kaart te vegen.

Bron: Stad+Groen 3